Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
for Quilt My Design
ved køb af produkter i Quilt My Designs netbutik

§ 1. Quilt My Designs almindelige salgs – og leveringsbetingelser
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert køb af produkter i Quilt My Designs netbutik. Fravigelse af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med Quilt My Designs skriftlige accept.

§ 2. Køb af produkter i Quilt My Designs netbutik
Aftalen om køb af produkter i Quilt My Designs netbutik indgås på dansk, tysk eller engelsk. Kunden modtager efter bestillingen af produktet i netbutikken en emailkvittering/ordrebekræftelse til den af kunden oplyste e-mailadresse. Emailkvitteringen/ordrebekræftelsen indeholder bl.a. et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, leveringsadressen samt en oversigt over bestilte produkter. Kunden opfordres til at tage et print i papirform af den tilsendte emailkvittering/ordrebekræftelse. Aftale om køb i netbutikken anses først som endelig indgået, når Quilt My Design har registreret kundens indbetaling.

§ 3. Elektronisk kommunikation
Ved on-line køb af produkter i Quilt My Designs netbutik accepterer kunden, at løbende kommunikation og meddelelser kan ske elektronisk til den af kunden oplyste emailadresse. Kunden accepterer, at elektroniske meddelelser har således samme juridiske retsvirkninger som meddelelser, der ikke fremsendes som elektronisk post.

§ 4. Priser/forsendelsesgebyr
Alle priser i netbutikken er i danske kroner (DKK)  og euro inklusive 25 % moms. Ved køb i netbutikken tillægges et forsendelsesgebyr på 50 kr. pr. bestilling til danske kunder, og 90 kr. til udlandske kunder. Til nogle lande koster forsendelsen 120 kr., men det fremgår ved købet. Priser på ordretidspunktet er gældende. Eventuel told eller andre særlige afgifter betales af køber.

§ 5. Betaling
Der kan betales direkte med Dankort, Visadankort og MasterCard – nemt og sikkert uden risiko for misbrug, da alle kundens oplysninger bliver krypteret , og således kun kan læses af kunden og pbs.

Desuden kan der betales på følgende bankkonto:

DK: 1682-3223829499

Udlandet: S.W.I.F.T: Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, DK-5100 Odense C, Swift: FIONDK22, Account with: Bic code MISPDK21, Iban no. DK27, 16823223829499

Ved bankoverførsel: HUSK at påføre ordre nr., navn og adresse!

MobilePay 56457: HUSK at påføre ordre nr. (kan kun bruges af danske kunder)

§ 6. Levering og transport
Da det er håndlavede varer, der skal skæres og pakkes, vil Quilt My Design vil bestræbe sig på at sende varen senest 10 hverdage efter kundens betaling er registreret. Varen vil såvidt det er muligt blive sendt som brev. På det tidspunkt, hvor de bestilte varer overgives til GLS (for kunder i Danmark) samt Post Danmark (for øvrige kunder) overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, herunder trediemands forhold, til GLS samt  Post Danmark. Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer, er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

§ 7. Leveringstid
Den angivne leveringstid er omtrentlig og er med forbehold af forsinkelser. Erfarer Quilt My Design at den oplyste leveringstid ikke kan overholdes orienteres køber herom med oplysninger om, hvornår leveringen forventes at kunne finde sted.

§ 8. Force Majeure
Følgende omstændigheder hos Quilt My Design medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Enhver omstændighed som Quilt My Design ikke er herre over, såsom arbejdskonflikt, strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, transportforsinkelser, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, brand, terror, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører m.v.

§ 9. Returnering
Alle varer kan returneres indenfor 14 dage. Varen skal returneres som modtaget. Det vil sige stofferne må ikke være vasket eller klippet i, mønstrene skal være intakte, og der må ikke være fjernet noget fra hverken mønstre, sykits eller tilbehør. Kunden betaler returportoen.

§ 10. Mangler – reklamationsret i 2 år
Quilt My Design yder 2 års reklamationsret gældende fra modtagelsesdatoen på alle produkter, der er købt i Quilt My Designs netbutik og som lider af mangler, forudsat at køber kan bevise, at produktet lider af fejl eller mangler. Køber opfordres til straks når det solgte er kommet køber i hænde, at foretage grundig undersøgelse af det solgte produkt. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Quilt My Design skriftlig meddelelse herom samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget en fejl eller mangel ved det solgte produkt, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Såfremt Quilt My Design er ansvarlig for en fejl eller mangel ved det solgte produkt, er Quilt My Design berettiget til at fremsende manglen.

§ 11. Fortrolige oplysninger
Quilt My Designs netbutik er en selvstændig online butik, der ikke giver oplysninger videre til uvedkommende parter. Quilt My Design opbevarer data fra sine kunder sikkert. Oplysninger givet i forbindelse med køb i Quilt My Designs netbutik opbevares af Quilt My Design for at sikre en korrekt og optimal behandling af kunderne både før og efter leveringen af produkterne.

§ 12. Forbehold
Quilt My Design tager forbehold for trykfejl, prisfejl, farveafvigelser på billeder m.v. i netbutikken. Der tages ligeledes forbehold for moms- og afgiftsændringer, prisændringer samt udsolgte produkter. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.

§ 13. Quilt My Designs forretningsadresse
Quilt My Design v/Linette Jakobsen
Lucinaborg 12
DK – 7000 Fredericia

Tlf.: +45 61 79 12 13

CVR nr. 30681096

Shop@quiltmydesign.dk

§ 14. Transport af rettigheder og forpligtelser
Oplysninger, der er givet til Quilt My Design, vil kun blive brugt internt. De vil ikke blive solgt eller givet videre til trediepart.

***
Oktober 2007,
Quilt My Design
Lucinaborg 12
DK – 7000 Fredericia

This post is also available in: English